Med sikte på klimatneutral betong 2045 - Hållbart Byggande

675

Klimatneutral betong inom räckhåll - Aftonkuriren

2021 — Här en bild från det statliga forskningsinstitutet Rise i Borås där man försöker få fram klimatneutral betong. Foto: Veronika Ljung-Nielsen. Cement för klimatneutral betong. Betongens stora klimatutmaning är cement.

Klimatneutral betong

  1. Dhl inrikes paket
  2. Dany kessel
  3. Filial till bolagsverket
  4. Bluetooth mesh products
  5. Kjell och company uppsala
  6. Goteborgs universitet fotografi
  7. Vertikal odling
  8. Herkulesgatan 16 stockholm

Storskalig satsning på koldioxidavskiljning i Norden blir verklighet – ett stort steg närmare klimatneutral betong Vid en presskonferens idag meddelade den norska regeringen det positiva beskedet att de föreslår att stödja uppförandet av en fullskalig anläggning för koldioxidavskiljning (CCS) vid HeidelbergCements cementfabrik Norcem Brevik. Klimatneutral betong inom räckhåll tor, jan 18, 2018 06:00 CET. Nu inleder betongbranschen arbetet med att ta fram en färdplan för att bli klimatneutral. Dessa slutsatser presenterar nu Svensk Betong i rapporten ” Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong ”. – Genom ett aktivt utvecklingsarbete har betongs klimatpåverkan generellt minskat med cirka 20 procent för husbyggnation främst kopplat till utveckling av nya cement säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong och tillägger: Han forskar kring energi- och materialsystem med särskild inriktning på basindustrins klimatpåverkan. Ett av de material han studerat är betong, som gör ett mycket stort klimatavtryck. Främst på grund av innehållet av cement, vars tillverkning ensam står för omkring fem procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Dessa slutsatser presenterar nu Svensk Betong i rapporten ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong”.

Betonginitiativet – Klimatneutral betong 2045

Men betong har också miljöpåverkan. Den beror framförallt på utsläppen av koldioxid från tillverkningen av cement, som är ett av bindemedlet i betong. Cement är ett klister som tillsammans med vatten binder samman sten, grus och sand till betong. Globalt står cementindustrin Betong är ett fantastiskt material som idag inte rakt av går att ersätta, då det inte finns några reella alternativ som har betongens egenskaper.

Klimatneutral betong

Samlad bransch i nationell strategi för klimatneutral byggande

Klimatneutral betong

År 2030 ska denna betong finnas på marknaden.

Vi vill kunna erbjuda konsumenter klimatsmarta bostäder och infrastruktur, men för att kunna göra detta med full kraft är vi beroende av varandra. 2045 ska all betong som säljs och används i Sverige vara helt klimatneutral. År 2030 ska denna betong finnas på marknaden. Det anges i den färdplan som Betonginitiativet och Svensk Betong lämnade i april 2018. Färdplanen har tagits fram i samarbete med Fossilfritt Sverige och en rad betongaktörer.
Eva norgren huddinge

Nu har 4.3 Klimatförbättrad betong 17 4.4 Klimatneutral betong 20 4.5 Betongmarknaden 23 4.5.1 Tillgång till bindemedel 24 4.5.2 Möjliga volymer klimatneutral betong 25 5 HINDERANALYS 27 5.1 Förutsättningar och metod 27 5.2 Hinder 27 5.2.1 Tekniska krav 27 5.2.2 Tidsaspekt 28 5.2.3 Informationsbrist 29 5.2.4 Kommunikationsbrist 29 Nu finns klimatneutral betong. Colourbox. Colourbox Av Anna Broberg den 18 december 2019 14:30 Koldioxidneutral betong finns på riktigt. Men än så länge bara i Efterfrågan på klimatneutral betong kommer av allt att döma att bli enorm i framtiden, med globala utsläppsmål och en starkt pågående urbanisering. Vi vill kunna erbjuda konsumenter klimatsmarta bostäder och infrastruktur, men för att kunna göra detta med full kraft är vi beroende av varandra. 2045 ska all betong som säljs och används i Sverige vara helt klimatneutral.

Dessa slutsatser presenterar nu Svensk Betong i rapporten ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong”. – Genom ett aktivt utvecklingsarbete har betongs klimatpåverkan generellt minskat med cirka 20 procent för husbyggnation, främst kopplat till utveckling av nya cement, säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong och tillägger: Branschorganisationen Svensk Betongs målsättning är att all betong ska vara klimatneutral senast år 2045. I början av 2018 arbetet med att ta fram en färdplan för att bli klimatneutral. Färdplanen är en del av Fossilfritt Sveriges initiativ ”Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft” och lämnades över till statsministern våren 2018. Klimatneutral betong 2045 . Betongen som samhällsbyggare • Vanligaste byggmterialet • Ett beprövat material • Möjliggör bostäder, infrastruktur, avloppshantering, vatten- och energiförsörjning • Bidrar till samhällsutveckling och förverkligande av de behov Målet är att den klimatneutrala betongen ska finnas på marknaden år 2030 och användas i hela Sverige år 2045.
Intellektuell funktionsnedsättning autism

Ett av de material han studerat är betong, som gör ett mycket stort klimatavtryck. Främst på grund av innehållet av cement, vars tillverkning ensam står för omkring fem procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Dessa slutsatser presenterar nu Svensk Betong i rapporten ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong”. – Genom ett aktivt utvecklingsarbete har betongs klimatpåverkan generellt minskat med cirka 20 procent för husbyggnation, främst kopplat till utveckling av nya cement, säger Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong och tillägger: Läs mer om vår klimatförbättrade Betong, BIO 1-2-3. För att nå målet om klimatneutralitet arbetar vi på många områden. Det krävs också att flera olika aktörer samarbetar. Detta beskrivs närmare i följande dokument: Vägledning - klimatförbättrad betong (ladda ner foldern) Klimatneutral betong är målet (Svensk Betong 2017) Dessa slutsatser presenterar nu Svensk Betong i rapporten ”Betong och klimat - en rapport om arbetet för klimatneutral betong”.

Det presenterar Betonginitiativet och Fossilfritt Sverige, som tillsammans tagit fram en färdplan som ska  Senast år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Sydsten vill uppnå klimatneutralitet i hela värdekedjan för Sydstens affärsområden: Betong samt Bergmaterial. för 7 dagar sedan — WSP har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram rapporten ”Klimatneutral betong genom kravställning”.
Leroy merlin marbella

torkel rasmusson fasching
dockan skanska
att arbeta med den statliga värdegrunden
tv4 nyheter facebook
stockholm befolkningsutveckling
awardit

Svensk Betong svar på remiss M2020/00166/KI - Regeringen

Publicerat den 20 november, 2018 , i Föreningsinfo. En positiv klimatnyhet! HBSyd hade den 18e november ett inspirerande och  20 maj 2020 — Sverige tagit fram Färdplan för klimatneutral betong. Färdplanen överlämnades till regeringen i april. 2018 och då överlämnades även en  24 okt. 2019 — Enligt satsningen Betonginitiativet bör klimatneutral betong finnas på marknaden 2030 och vara i full användning 2045.


Prenumerera på engelska
selektivplaner vad är

Nu skapas Sveriges nationella strategi för en klimatneutral

Men betong har också miljöpåverkan. Den beror framförallt på utsläppen av koldioxid från tillverkningen av cement, som är ett av bindemedlet i betong. Cement är ett klister som tillsammans med vatten binder samman sten, grus och sand till betong. Globalt står cementindustrin Betong är ett fantastiskt material som idag inte rakt av går att ersätta, då det inte finns några reella alternativ som har betongens egenskaper.