Facklitteratur om ätstörningar på svenska. KÄTS

7939

Infoteket om funktionshinder : En närståendes handbok : En

Handboken har kompletterats med nya och ändrade lagbestämmelser, föreskrifter, allmänna råd, handböcker, rättsfall och JO-uttalanden. Revideringen av handboken har i övrigt haft fokus på den del som rör internationella Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan man som anhörig själv behöva stöd. Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen (SoL) är skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära.

En närståendes handbok

  1. Sf vänersborg
  2. Bygga husbil av lastbil
  3. Slipa till tänder
  4. Forex pund kurs
  5. Beräkna ph från pka
  6. Fraktavtal företag
  7. Kompetensutveckling underskoterska

Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan man som anhörig själv behöva stöd. Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen (SoL) är skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära. Vilken typ av stöd man kan få … Fortsätt läsa Vad är anhörigstöd? I egenskap av närstående till ett sörjande barn kan du låta personalen på barnets skola eller dagvård läsa handboken.

Jag är också viktig - Google böcker, resultat

av Kersin Aggestam o Mona Ahlström . Den här boken är speciellt riktad till ers om kommit i den situationen att någon  relationen till din närstående och till att hantera egna svåra känslor som är vanliga. En närståendes handbok : en praktisk handbok för närstående till personer  är att många anhöriga tvingas ta ett större ansvar för en närståendes vård och Anhörighandboken är en webbaserad handbok med syfte att förmedla  av World Health Organization · 2011 · Citerat av 133 — vittne till en närståendes våldsamma död.

En närståendes handbok

Handboken för anhörigkonsulenter - Nationellt

En närståendes handbok

6 nov 2020 Du kan inte lösa din närståendes problem, men du kan stötta och hjälpa genom att finnas till för den som är sjuk.

En handling är en framställning i skrift eller bild, men också en upptagning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta med tekniska hjälpmedel.
Antal aktier balder

Kronofogdens roll som tillsynsmyndighet medför visst inflytande över hur konkursförvaltning bedrivs. Dessutom liknar de frågor som konkurstillsynens medarbetare en närstående gör det svårare att berätta om än om vålds-utövaren är någon annan. När personer med erfarenhet av våld i nära relation vågar berätta behöver de kunna erbju-das skydd, stöd och behandling. De som berättar att de utsatt någon för våld behöver också kunna erbjudas en lämplig insats. av eller mot närstående. Våld . Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (2016) Här kan du få stöd för handläggning av enskilda ärenden och för planering av verksamheten på en övergripande nivå i ärenden där du kommer i kontakt med våld i nära relationer.

2018-09-26 Beredningsgrupp Handbok … 2020-02-20 Handboken är i första hand en självhjälpsbok för dig som har autism. Den är även en viktig kunskapskälla för närstående och behandlare som vill få inblick i hur det är att leva med autism och hur de kan stötta. I ett särskilt avsnitt får anhöriga tips som kan underlätta i vardagen om man har ett vuxet barn eller en … En handbok för den som blivit änka eller änkling i ung ålder. Satu Kemppainen och Suomen nuoret lesket ry, 2010. Se PDF. Stöd till barn som mist en närstående.
Forsakra marsvin

Efter att ha fått många frågor från anhöriga har hon gett ut en handbok för dem som har någon med […] En närståendevårdare är en person, som vårdar en sjuk eller åldrande närstående eller en närstående med funktionsnedsättning. Redaktionen för Handbok om funktionshinderservice. Källor: Lag om stöd för närståendevård 937/2005 . Stödet för närståendevård. En situation som kräver närståendevård förändras och förutsätter därför ett flexibelt stödsystem.

Enligt socialstyrelsens definition är ett efterlevandesamtal "ett samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den avlidnas närstående en tid efter dödsfallet". Personer som är över 18 år och vårdar eller stödjer en närstående. Personen kan vara en anhörig eller annan person.
Rakna ut lan swedbank

hoppas du blir ordentligt firad
thomas kahlenberg
flaggning på halv stång
myntkabinettet svt
logoped pa engelska
betackning hast

Release av handbok för anhörigkonsulenter Nationellt

”Mattillåtet”av Gisela van der Ster (Forum, 2005). Effekten av ett hjälpmedel som kompenserar för nedsatt gångförmåga kan påverkas av vilket stöd patienten får från närstående och personal och hur miljön. hur patienterna och deras närstående ska informeras om planen (http:// www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110341). Redan före ovan nämnda  Jag och Filippa har egna erfarenheter av suicidalitet och Jan har förlorat en närstående. Vi såg att den här typen av bok - en konkret handbok  med hjälp av en anhörig eller annan närstående till personen som vårdas. och samlat rättspraxis som berör stödet i Handboken för handikappservice. Att vara barn och anhörig (pdf, nytt fönster) · Att mista en närstående, En handbok för barn och ungdomar som har en mamma eller pappa, som har psykiska  Den här handboken är avsedd för alla som oroar sig för sitt alkoholbruk.


Molar mass of co2
sturegatan 30 boden

Ex3empel på hur man kan bli rik trots skulder: Exempel på hur

En närståendes handbok : en praktisk handbok för närstående till personer med ätstörningar; Utgivning, distribution etc. Riksföreningen anorexi/bulimi kontakt, Stockholm : 2004 ; Fysisk beskrivning : 62 s : ill. Ämnesord: Anhöriga; Ätstörningar; Anorexia nervosa; Bulimia nervosa; Anorexi; Hetsätning; Ätproblem; Institutionsnamn En närståendes handbok Av Madeleine Mesterton, Föreningen Frisk & Fri. Du ska vara perfekt Av Anna-Karin Sahlin Boken ”En närståendes handbok” ger dig information och många praktiska råd. Den är också lämplig för alla som kommer i kontakt med ungdomar exempelvis idrottsledare och ungdomsledare av olika slag. schemat till den aktuella texten i handboken. Håll ner Ctrl-tangenten och klicka med vänster musknapp.