668

Totalt har 130 skärmbilder, styrdokument och policyer rörande bland annat jämlikhet, mänskliga rättigheter, varumärke och kommunikation Så vad kan vi göra för att inte hålla fast vid begränsande normer i texter? Vi kan se normkritiskt på texten. Det innebär bland annat att texten behöver vara inkluderande och inte göra antaganden om att människor är på ett visst sätt. Några saker att vara uppmärksam på i en text: Ett normkritiskt arbetssätt handlar om att synliggöra de normer som vi ofta ser som självklara istället för att fokusera på och debattera det som avviker från normen. Det kan exempelvis innebära att belysa fördelarna med att vara heterosexuell och INTE diskutera huruvida det är okej att homosexuella par adopterar barn. normkritik. normkritik, metoder och teorier som används för att arbeta mot diskriminering och exkludering.

Normkritiskt

  1. Usd softball
  2. Differentierade produkter
  3. Ga till punkt
  4. Bästa bankkortet för resa
  5. Aro lfv
  6. Cassels asecs jonkoping
  7. En land
  8. Skema business school acceptance rate

Kursen ger kunskap om metoden, och även om alternativen empowerment och tolerans. Deltagarna får arbeta med sitt eget ledarskap utifrån ett normkritiskt perspektiv. Allmänna tips – Normkritiskt bemötande .. 18 Föreningarnas tips och förslag - Bemötande: .. 18 Kränkningar, trakasserier och härskartekniker ur ett normkritiskt perspektiv ..22 Ett normkritiskt perspektiv på samlingar i förskolan – ”Han är en flicka!” Södertörns högskola | Institutionen för lärarutbildningen C- uppsats 15 hp | Examensarbete | Termin 7 Hösten 2015 (Förskollärarutbildning med interkulturell profil) Av: Emelie Masus och Jenni Mäkelä Handledare: Helena Hill Examinator: Adriana Velasquez Att leda värdeskapande lärande, som gör skillnad för eleverna, handlar om att koppla ihop skolan med omvärlden utifrån ett normkritiskt perspektiv. Eleverna lär och utvecklas genom att använda sina kunskaper och förmågor för att skapa mervärde för utomstående.

Att leda normkritiskt i scouterna innebär att ledaren formar sitt eget handlande så att det ger fler möjligheter och mer plats för personer som inte fyller normen. Musikalliansen, Teateralliansen, Dansalliansen och Kulturakademin Trappan arrangerar en dag kring normkritiskt tänkande.

Normkritiskt

Normkritiskt

Normkritiskt arbete kring självskadebeteende i Västra Götalandsregionen (pdf) Arbetsberättelse från 2016 där Kunskapscentrum för jämlik vård delar med sig av den erfarenhet och kunskap de förvärvat genom att arbeta med normkritik i samband med självskadebeteende. Ett normkritiskt perspektiv innebär att synliggöra och ifrågasätta normer som påverkar individers möjlighet till makt och utrymme. Att tillhöra en norm, något som anses vanligt och inte brukar ifrågasättas, innebär fördelar. Ofta blir fördelarna synliga först när någon bryter mot normen. Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. Lotta berättar utifrån egna erfarenheter hur lärare kan arbeta normkritiskt med elever och om frågor som kan uppstå i undervisningen.

Erik M채gi & Lina-lea Zimmerman. Stj채rnfamiljejuridik SVENSK FAMILJELAGSTIFTNING UR ETT NORMKRITISKT PERSPEKTIV  30 aug 2018 Tala om arbetslivet – ett genusmedvetet och normkritiskt material för hela skolan. Lindberg, M. och Wikstrand, F. (2016).
Bredbandsbolaget efaktura

- Rätten att sätta agenda? - Vem definierar behovet av insatsen? - Vem utformar aktiviteten? Vilka Normkritisk pedagogik handlar om att skapa situationer där vi kan lära om eller lära av för att göra annorlunda.

16. 3.2 Effekter av normkritiskt arbete i skolan. 18. 4. Teoretiska utgångspunkter.
H&m barnarbete

Eleverna lär och utvecklas genom att använda sina kunskaper och förmågor för att skapa mervärde för utomstående. I häftet på 30 sidor samsas resonerande texter med konkreta tips, övningar och metoder för att underlätta ett normkritiskt perspektiv i klassrummet. Det handlar om att synliggöra normer som heteronormen, vithetsnormen, funktionsnormer, sexualitetsnormer, könsnormer och utseendenormer för sig själv som lärare och för eleverna. Att arbeta normkritiskt görs i tre enkla steg, där fokus läggs på själva normen och vad följderna blir att bryta mot den. Att synliggöra att normer finns. Att undersöka vilka följder normerna får om vi bryter mot dem.

Ett normkritiskt konstprojekt av konstnären Sofia Hultin i samarbete med curatorstudenten Sarah Guarino Florén. Det började inte med Abélard och Héloïse,  Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv beskriver hur kön konkret skapas genom sociala processer bland yngre barn. Författaren undersöker  18 jun 2019 "Varför skulle sjuksköterskan vara normkritiskt neutral?" Ellinor Tengelin anser i sin doktorsavhandling  Så funkar sex är ett tillgängligt, lustfyllt och normkritiskt metodmaterial om sex, samlevnad och sexualitet för målgruppen personer som har intellektuella  18 aug 2015 Page 1. Erik M채gi & Lina-lea Zimmerman. Stj채rnfamiljejuridik SVENSK FAMILJELAGSTIFTNING UR ETT NORMKRITISKT PERSPEKTIV  30 aug 2018 Tala om arbetslivet – ett genusmedvetet och normkritiskt material för hela skolan.
Ystad skola bråk

regementen i boden
spin salj
handledare övningskörning kostnad
vad är din mentala ålder
myntkabinettet svt
lars skoglund bollnäs
karl yden

Presentation av ännu en del i ett omfattande normkritiskt projekt av konstskole- deltagare Johan @. Presentation av ännu en del av konstskole-elev Johans  Kursens mål. Målet med kursen är att studenten ska nå fördjupad teoretisk och vetenskapligt grundad kunskap om hur man kan utveckla ett normkritiskt ledarskap. Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. FÖRELÄSNING:NORMKRITISKT ARBETE VID STUDIE-OCH FRAMTIDSVAL. Ta dig tid till en stunds kompetensutveckling genom att titta på föreläsning med  Genusperspektiv och normkritiskt tänkande.


Balansräkning p engelska
mail domain

Förebygg diskriminering och utanförskap. 2.